لاک لب
قیمت : 18,000 تومان
دستگاه بافت مو
قیمت : 25,000 تومان
جاست تریم Just Trim
قیمت : 30,000 تومان
تاتو موقت
قیمت : 30,000 تومان
بخور صورت--- سری 1
قیمت : 55,000 تومان
سشوار چرخشی
قیمت : 250,000 تومان
گلد ماسک Gold mask
قیمت : 20,000 تومان
تاتو موقت جواهر
قیمت : 12,000 تومان
ماسک زغال Clean Face
قیمت : 28,000 تومان
ناخن گیر برقی
قیمت : 25,000 تومان