لاک لب
قیمت : 40,000 تومان
دستگاه بافت مو
قیمت : 45,000 تومان
جاست تریم Just Trim
قیمت : 35,000 تومان
تاتوی خط چشم
قیمت : 20,000 تومان
تاتو موقت
قیمت : 30,000 تومان
بخور صورت--- سری 1
قیمت : 75,000 تومان
گلد ماسک Gold mask
قیمت : 20,000 تومان
مهر موی  Hot stamps
قیمت : 20,000 تومان
موبر برقی تاچ
قیمت : 85,000 تومان
تاتو رنگي موقت--3
قیمت : 20,000 تومان
موبر WAX
قیمت : 28,000 تومان