ماساژور بالشتی
قیمت : 250,000 تومان
ماساژور دلفینی
قیمت : 150,000 تومان
کفی ورزشی طبی
قیمت : 60,000 تومان
دمپایی ماساژور
قیمت : 38,000 تومان
ماساژور سر 2عددی
قیمت : 15,000 تومان